เงินเยียวยาเกษตรกร ประกันสังคม มาตรา 33 กลุ่มที่ถูกลืม รัฐฯ ช่วย เงินเยียวยาเกษตรกรได้วันไหน

เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด กลุ่มที่ถูกลืม น่าสงสารที่สุด ไม่ได้อะไรเลย รัฐบาลมีทางออกอย่างไร ติดตามคลิปนี้ 21 พ.ค. 63
ตรวจสอบสิทธิ์เกษตรกร สถานะการได้รับโอนเงินหรือไม่ กลุ่มนี้ #เงินเยียวยาเกษตรกรได้วันไหน
เว็บไซต์: https://www.moac.go.th
https://agri.baac.or.th/
ทะเบียนว่างงาน “ประกันสังคม”
“เยียวยาเกษตรกร” จากเดิมผู้ขอสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยากลุ่มประกันสังคม และ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่ไม่ได้สิทธิ์แห่ขอรับสิทธิ์ หลังตรวจสอบสถานะพบ “สถานะเกษตรกร” แต่เมื่อตรวจสอบสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร กลับพบว่าพบว่า เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม บางรายระบุถ้าขอสละสิทธิ์ประกันสังคมมารับเงิน 5,000 บาท ในสัดส่วนนี้ได้หรือไม่
จากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา หรือ โควิด -19 ทำให้รัฐบาลได้ออกมาตรการให้ เงินเยียวยาเกษตรกร หวังบรรเทาทุกข์ให้เกษตรกร ซึ่งให้ข้อมูลว่าจะเลือกช่วยผู้ที่อ่อนแอที่สุดก่อน เป็นลำดับแรก แต่ข้าราชการประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญได้รับเงินเยียวยาเกษตรกร แต่กลุ่มที่มีประกันสังคมทั้งที่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากประกันสังคม แต่กลับถูกตัดไม่ให้ได้ รับเงินเยียวยาเกษตรกร อีกด้วย จึงไม่มีทางใดที่จะได้รับความช่วยเหลือจากรัฐและยังไม่ทราบว่าจะได้ รับเงินเยียวยาเกษตรกรวันไหน
ล่าสุดในโพสต์เฟสบุคส์ ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีการร้องขอในกลุ่มของเกษตรกรที่มีประกันสังคมพ่วงด้วย เพราะตอนนี้ก็เดือดร้อนไม่ต่างจากเกษตรกรคนอื่นๆ หรือถ้ายอมสละสิทธิ์ประกันสังคม แล้วจะได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาทหรือไม่
บางรายเมื่อลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท จากมาตรการ “เราไม่ทิ้งกัน”ผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ระบบแจ้งมีการ “สถานะเกษตรกร” แต่เมื่อยื่นขอรับสิทธิ์เงินเยียวยาเกษตรกร เมื่อตรวจสอบไปที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com ก็ระบุว่าเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม จึงไม่ได้รับการเยียวยาจากมาตรการของรัฐบาลเช่นกัน
กลุ่มผู้มีประกันสังคมโพสต์ขอความเห็นใจ เพราะข้าราชการประจำ และข้าราชการบำนาญมีสมุดทะเบียนเกษตรกรกลับได้รับเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละ 5,000 บาท แต่ผู้มีประกันสังคมทั้งๆ ที่ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม แต่กลับถูกตัดสิทธิ์ไม่ได้รับ #เงินเยียวยาเกษตรกร รวมถึงไม่ได้ขอรับสิทธิ์ เราไม่ทิ้งกัน

สรุปแล้วไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆ กับกลุ่มผู้ประกันตนในประกันสังคมเลย
#เงินเยียวยาเกษตรกรได้วันไหน #เงินเยียวยาเกษตรกรล่าสุด #เงินเยียวยาเกษตรกร #เงินเยียวยาเกษตรกรได้วันไหนล่าสุด #เกษตรกร #เยียวยาเกษตรกร #การเกษตร
Loading...

กดติดตามเราได้ที่นี่ Facebook!