กบประหลาด มี 3 หัว

พบกบมี 3 หัวแหล่งข่าวไม่ได้แจ้งว่า พบที่ประเทศใด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอาจเนื่องจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์ของตัวกบทำให้เกิดเจ้ากบ 3 หัวขึ้น มิได้เป็นเรื่องของความแปลกประหลาดแต่อย่างใด ผู้เขียนเดาว่าหากเกิดเหตุการณ์นี้ในประเทศไทย กบตัวนี้คงดังระเบิดอย่างแน่นอน เพราะเซืยนหวย คงไปขอเลขเด็ดกันชนิดหัวกระไดบ้านไม่แห้งกันเลยที่เดียว แถมคงถูกคุณสรยุทธ์ นำไปออกทีวีอย่างแน่นอน