คำพ่อคำแม่ ตอนที่ 7 หวังใจจะได้เห็น

” หวังใจจะได้เห็น”    

  ลูกรัก….      

สุภาษิตพระร่วงกล่าวไว้ว่า “เมื่อน้อยให้เรียนวิชา ให้หาสินเมื่อใหญ่” คือเมื่ออายุยังน้อยให้ศึกษาเล่าเรียนหาวิชาความรู้ เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ให้ใช้ความรู้หาสินทรัพย์เงินทอง ตั้งเนื้อตั้งตัวคำสอนนี้ดีแท้ลูกเอ๋ย  การศึกษาเล่าเรียนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของคนเรา วิชาความรู้เป็นเครื่องมือในการทำมาหากิน คนที่ศึกษาย่อมมีวิชา  คนที่มีวิชาย่อมได้เปรียบในเรื่องการประกอบอาชีพ ท่านว่า “วิชาเป็นทรัพย์” คือวิชาความรู้นั้นเป็นทรัพย์ต้นทุนที่อยู่ข้างในตัวคนเรา ติดตัวเราไปได้ทุกแห่งหนไม่ลำบากต้องดูแลรักษานำออกมาใช้ได้ตลอดเวลา และสามารถใช้เป็นเครื่องมือหาทรัพย์ภายนอกได้ด้วย ลูกๆจึงควรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนให้ดี ให้มีความรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ ลูกได้วิชาความรู้เท่ากับได้มรดกอันสำคัญไว้แล้ว แม้จะไม่ได้มรดกที่เป็นทรัพย์สินเงินทองอีกก็สามารถจะใช้วิชาความรู้หาเอาได้      มีคำกลอนที่จำไว้ได้ จึงขอฝากลูกไว้เป็นข้อคิด คำกลอนนั้นมีว่า….