แจ้งปิดเว็บ luangporpakdang.com ชั่วคราว

แจ้งปิดเว็บ luangporpakdang.com ชั่วคราว วันที่ 30 มิ.ย. 56 ชั่วคราวครับ เวลา 18.00-24.00 น. เพื่อย้ายเซอร์เวอร์ไปยังที่อยู่ใหม่ครับ หลังจากนั้นจะให้บริการตามปกติ