สคส.ปีใหม่ 2558 พระราชทาน

สคส.ปีใหม่ 2558 พระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ได้พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทย

โดยส.ค.ส.มีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระองค์ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ในฉลองพระองค์ ซานตาคลอส โดยมีข้อความว่า “Season’s Greetings Best Wishes for a very Happy New Year 2015”

ส.ค.ส.พระราชทาน จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช

สคส.พระราชทาน พระบรมโอรสาธิราช 2558

 

Loading...