ข้อมูลหวยสัญจรงวดนี้ 1/7/60

ข้อมูลหวยสัญจรงวดนี้ 1/7/60

🙂 ข้อมูลการออกหวยสัญจรงวดนี้ออกที่จังหวัดบุรีรัมย์

หวยสัญจรงวดนี้

หวยสัญจร งวดนี้ ออกที่จังหวัดบุรีรัมย์  มีนาย อนุสรณ์ แก้วกังวาล เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  สถานที่ออกรางวัลสัญจร ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมอัควาเรช  โฮเทล (เทพนคร) อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

หวยสัญจร1/7/60

Loading...